Motor máy phát điện gió Solarcity

Bộ lọc
- 20%
Motor máy phát điện gió 100W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 100W

1.990.000₫
2.490.000₫
- 17%
Motor máy phát điện gió 200W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 200W

2.495.000₫
2.990.000₫
- 15%
Motor máy phát điện gió 300W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 300W

2.990.000₫
3.500.000₫
- 10%
Motor máy phát điện gió 400W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 400W

3.550.000₫
3.950.000₫
- 18%
Motor máy phát điện gió 500W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 500W

4.590.000₫
5.590.000₫
- 17%
Motor máy phát điện gió 600W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 600W

5.390.000₫
6.500.000₫
- 16%
Motor máy phát điện gió 800W
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 800W

6.790.000₫
8.090.000₫
- 17%
Motor máy phát điện gió 1KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 1KW

7.990.000₫
9.590.000₫
- 21%
Motor máy phát điện gió 1.5KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 1.5KW

9.990.000₫
12.600.000₫
- 13%
Motor máy phát điện gió 2KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 2KW

13.900.000₫
15.990.000₫
- 12%
Motor máy phát điện gió 3KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 3KW

19.950.000₫
22.650.000₫
- 11%
Motor máy phát điện gió 4KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 4KW

25.990.000₫
29.100.000₫
- 16%
Motor máy phát điện gió 5KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 5KW

29.950.000₫
35.850.000₫
- 13%
Motor máy phát điện gió 10KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 10KW

39.950.000₫
45.930.000₫
- 9%
Motor máy phát điện gió 15KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 15KW

72.690.000₫
79.995.000₫
- 10%
Motor máy phát điện gió 20KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 20KW

109.000.000₫
121.500.000₫
- 6%
Motor máy phát điện gió 30KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 30KW

149.600.000₫
159.990.000₫
- 4%
Motor máy phát điện gió 50KW
Xem nhanh

Motor máy phát điện gió 50KW

229.500.000₫
239.950.000₫
var countDownDate = new Date("Sep 30, 2023 9:37:00").getTime(); var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); document.getElementById("demo").innerHTML = "Kết thúc sau: " + days + " Ngày " + hours + " Giờ " + minutes + " Phút " + seconds + " Giây "; if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC"; } }, 1000);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: