Hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới - SolarCity

Bộ lọc
- 18%
Hệ thống hòa lưới 300W
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới 300W

4.590.000₫
5.590.000₫
- 12%
Hệ thống hòa lưới 600W
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới 600W

7.850.000₫
8.950.000₫
- 16%
Hệ thống hòa lưới 1KW
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới 1KW

11.750.000₫
13.950.000₫
- 17%
Hệ thống hòa lưới bám tải 1000W
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới bám tải 1000W

14.990.000₫
17.990.000₫
- 15%
Hệ thống hòa lưới bám tải 2000W
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới bám tải 2000W

24.990.000₫
29.450.000₫
- 18%
Hệ thống hòa lưới bám tải 10KW 1pha
Xem nhanh

Hệ thống hòa lưới bám tải 10KW 1pha

97.990.000₫
120.000.000₫
var countDownDate = new Date("Sep 30, 2023 9:37:00").getTime(); var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); document.getElementById("demo").innerHTML = "Kết thúc sau: " + days + " Ngày " + hours + " Giờ " + minutes + " Phút " + seconds + " Giây "; if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC"; } }, 1000);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: