Inverter JFY

Bộ lọc
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 1.1Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 1.1Kw

5.590.000₫
6.710.000₫
- 16%
Inverter hòa lưới JFY 1.5Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 1.5Kw

5.990.000₫
7.120.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 2Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 2Kw

6.590.000₫
7.910.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 2.5Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 2.5Kw

7.590.000₫
9.110.000₫
- 1%
Inverter SUNLEAF 3K JFY
Xem nhanh

Inverter SUNLEAF 3K JFY

7.990.000₫
8.000.000₫
- 10%
Inverter SUNSEED 3K-8KTL JFY
Xem nhanh

Inverter SUNSEED 3K-8KTL JFY

9.000.000₫
10.000.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 4Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 4Kw

9.599.000₫
11.510.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 6Kw
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 6Kw

10.590.000₫
12.710.000₫
- 1%
Inverter SUNSEED 7K JFY
Xem nhanh

Inverter SUNSEED 7K JFY

11.990.000₫
12.000.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 7Kw (SUNSEED 7000TL)
Xem nhanh
- 17%
Inverter hòa lưới JFY 8Kw (SUNSEED 8000TL)
Xem nhanh
- 15%
Inverter hòa lưới JFY 5KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 5KW 3 pha

16.590.000₫
19.580.000₫
- 3%
Inverter SUNTREE 6K+ 3 Pha JFY
Xem nhanh

Inverter SUNTREE 6K+ 3 Pha JFY

16.990.000₫
17.500.000₫
- 15%
Inverter hòa lưới JFY 6KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 6KW 3 pha

16.990.000₫
20.050.000₫
- 1%
Inverter SUNTREE 8Kw 3 Pha JFY
Xem nhanh

Inverter SUNTREE 8Kw 3 Pha JFY

17.990.000₫
18.000.000₫
- 15%
Inverter hòa lưới JFY 8KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 8KW 3 pha

17.990.000₫
21.230.000₫
- 15%
Inverter hòa lưới JFY 10KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới JFY 10KW 3 pha

18.990.000₫
22.410.000₫
var countDownDate = new Date("Sep 30, 2023 9:37:00").getTime(); var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); document.getElementById("demo").innerHTML = "Kết thúc sau: " + days + " Ngày " + hours + " Giờ " + minutes + " Phút " + seconds + " Giây "; if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC"; } }, 1000);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: